Tarjoamme asiakkaallemme apua teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttömahdollisuuksien selvittämisessä. Otamme huomioon sivutuotteiden hyödyntämisen tekniset, taloudelliset sekä lainsäädännölliset edellytykset ja avustamme asiakastamme tarvittavien lupahakemusten laadinnassa. Vankan kokemuksen lisäksi laajat yhteistyöverkostot ja monialainen osaaminen ympäristövaikutusten arvioinnissa avustavat työtämme sivutuotteiden hyödyntämiskanavien löytämisessä.


PILAANTUNEET MAA-ALUEET
KAATOPAIKAT
SIVUTUOTTEET
POHJAVEDET
MELUSELVITYKSET
KOTITALOUKSIEN JÄTEVESIEN MAASUODATTAMOT
ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUKSET
ETUSIVU
YRITYS
PALVELUT
REFERENSSIT
YHTEYSTIEDOT