Yrityksellämme on laaja kokemus pohjaveden pilaantuneisuustutkimuksista. Selvitämme pohjaveden pilaantu-
neisuuden aiheuttajan sekä pilaantumisen laajuuden – luotettavimpien käytössä olevien menetelmien mukai-
sesti. Pohjavesipalveluitamme ovat:

          Pohjavesiriskien arviointi ja ennaltaehkäisy

          Pilaantuneen pohjaveden käsittelyn ja kunnostamisen suunnittelu
          Pohjavesitutkimus ja -näytteenotto


PILAANTUNEET MAA-ALUEET
KAATOPAIKAT
SIVUTUOTTEET
POHJAVEDET
MELUSELVITYKSET
KOTITALOUKSIEN JÄTEVESIEN MAASUODATTAMOT
ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUKSET
ETUSIVU
YRITYS
PALVELUT
REFERENSSIT
YHTEYSTIEDOT