Pilaantuneiden maa-alueiden tutkimukset kuuluvat toimintamme kulmakiviin. Tarjoamme asiakkaallemme kaikki asiantuntijapalvelut kunnostusprojektin elinkaaren aikana – aina taustatietoselvityksestä työmaan ympäristötekniseen valvontaan ja raportointiin saakka. PIMA-palveluihimme kuuluvat:

          Taustaselvitykset
          Tutkimus ja näytteenotto sertifioitujen näytteenottajien toimesta
          Riskinarvioinnit
          Kunnostustarpeen arvioinnit
          Kunnostussuunnitelmien laatiminen
          Rakennuttaminen
          Kunnostuksen valvonta
          Lupahakemusten ja raporttien laadinta

PILAANTUNEET MAA-ALUEET
KAATOPAIKAT
SIVUTUOTTEET
POHJAVEDET
MELUSELVITYKSET
KOTITALOUKSIEN JÄTEVESIEN MAASUODATTAMOT
ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUKSET
ETUSIVU
YRITYS
PALVELUT
REFERENSSIT
YHTEYSTIEDOT