Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Asbestia on käytetty laajasti rakentamisessa ennen sen kieltämistä vuonna 1994.

Asbestia on käytetty mm:

  • muovimatoissa
  • laatoissa
  • liimoissa
  • saumausaineissa
  • julkisivuissa
  • LVI-materiaaleissa

Asbesti on terveydelle vaarallista. Se leviää pölynä keuhkoihin hengityksen mukana eikä enää poistu sieltä.

Asbestilakiuudistus tuli voimaan vuonna 2016. Laki velvoittaa tekemään kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa asbestikartoituksen ennen remonttia.

Asbestikartoituksessa selvitetään, mitkä rakennusosat sisältävät asbestia, sekä mitä toimenpiteitä kyseiset rakennusosat vaativat.
Asbestinäytteet analysoidaan elektronimikroskoopilla, joka on asbestin analysoimiseen tarkin tutkimustapa.

Haitta-ainekartoitukset

Rakennuksissa on käytetty asbestin lisäksi myös muita haitallisia aineita. Vanhoissa rakennuksissa remontin tai purun yhteydessä tulee myös haitta-aineet kartoittaa. Haitallisia aineita ovat mm. vesieristeenä käytetty kivihiilipiki eli kreosoottiöljy, lyijypitoiset maalit tai PCB-yhdisteitä sisältävät saumausmassat.

Haitta-aineet rakennuksissa voivat myös kulkeutua sisäilmaan, jolloin ne voivat aiheuttaa oireilua. Tällöin haitan lähde tulee selvittää tarkemmilla tutkimuksilla.

Kysy lisää

Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.