Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Asbestia on käytetty laajasti rakentamisessa ennen sen kieltämistä vuonna 1994.

Asbestia on käytetty mm:

  • muovimatoissa
  • laatoissa
  • liimoissa
  • saumausaineissa
  • julkisivuissa
  • LVI-materiaaleissa

Asbesti on terveydelle vaarallista. Se leviää pölynä keuhkoihin hengityksen mukana eikä enää poistu sieltä.

Asbestilakiuudistus tuli voimaan vuonna 2016. Laki velvoittaa tekemään kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa asbestikartoituksen ennen remonttia. Käytännössä tapetit ja laminaatit saa vaihtaa ilman kartoitusta, mutta jos poraat vähääkään useamman reiän seinään, niin kartoitus on lain mukaan tehtävä.

Kuinka asbestikartoitus etenee?

Kartoitamme kiinteistön kokemukseemme ja kirjallisuustietoon perustuen, otamme vaadittavista paikoista näytteet ja selvitämme, mitkä rakennusosat sisältävät asbestia, sekä mitä toimenpiteitä kyseiset rakennusosat vaativat.

Asbestinäytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa elektronimikroskoopilla, joka on asbestin analysoimiseen tarkin tutkimustapa.

Millaisia asbestikartoituksia teemme?

Meidän palvelumme on suunnattu projekteihin, joissa rakennuksen purkamiseksi täytyy tehdä asbesti- ja haitta-ainekartoitus purkuluvan saamiseksi. Myös koko taloyhtiön kattavat remontit tai suurten teollisuuskiinteistöjen remontit ovat erikoisosaamistamme.

Haitta-ainekartoitukset

Rakennuksissa on käytetty asbestin lisäksi myös muita haitallisia aineita. Vanhoissa rakennuksissa remontin tai purun yhteydessä tulee myös haitta-aineet kartoittaa. Haitallisia aineita ovat mm. vesieristeenä käytetty kivihiilipiki eli kreosoottiöljy, lyijypitoiset maalit tai PCB-yhdisteitä sisältävät saumausmassat.

Haitta-aineet rakennuksissa voivat myös kulkeutua sisäilmaan, jolloin ne voivat aiheuttaa oireilua. Tällöin haitan lähde tulee selvittää tarkemmilla tutkimuksilla.

Yleisenä nyrkkisääntönä voimme kokemuksemme perusteella sanoa, että kaikista 60–70-luvuilla rakennetuista rakennuksista löytyy haitta-aineita, jotka vaikuttavat rakennuksen remontointiin ja purkamiseen.

Ota yhteyttä

Jos epäilet asbesti- tai haitta-aineongelmaa tai jos tarvitset rakennuslupasyistä kartoituksen, niin ole meihin yhteydessä. Käymme sen jälkeen kanssasi läpi, milloin pääsemme paikalle, milloin saat tulokset ja kuinka paljon kartoitus arviolta maksaa.

Ota yhteyttä oheisen lomakkeen kautta! Vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Suorat yhteystietomme löydät täältä.

Kysy lisää

    Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.